2006 yılında uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili İl Müdürü Musa Sağlam bir açıklama yaptı.
Sağlam açıklamasında;2006 yılında başlayan ve 2015 yılına kadar devam edecek olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından yararlanmak üzere, ilimizin vazgeçilmez ürünü olan fındıkla ilgili işleme ve paketleme tesisleri başta olmak üzere, süt işleme, su ürünleri işleme, bal işleme ve soğuk hava depolarının yapımı gibi yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımına yönelik ekonomik yatırımlar kapsamında bu güne kadar 53 tesis tamamlanmıştır.
Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve tarımsal istihdamın geliştirilmesine yönelik ekonomik yatırımlar ilimizde tarımsal sanayinin geliştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. İlimizde 2012 yılında bu kapsamda hibe desteğinden yararlanmak üzere toplam tutarı 5.239.500 TL. tutarında 9 adet proje başvurusu yapılmış, başvuruların değerlendirilmesi sonucu 8 yatırımcının projesi uygun görülerek desteklenmesine karar verilmiştir. Desteklenmesine karar verilen 8 projenin toplam tutarı 4.574.000 TL. hibe tutarı ise 2.221.000 TL. dır. Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından sonra başlayacak yatırımlar gerçekleştirilerek proje sahipleri hibeden yararlandırılacaktır.
Kırsal kalkınma yatırımlarının ilimiz yatırımcılarına hayırlı olmasını dilerim dedi. (haberordu)