ordu türküleri

  TÜRKÜLERİMİZ

Ordu ili folklör bakımından zengindir. Bilhassa Ordu üzerine yazılmış ve bestelenmiş türküleri çok yaygın bir şekilde halk tarafından tutunmuş, radyo ve muhtelif eğlence yerlerinde sık sık duyulur olmuştur.
          Ordu türkülerinin güfte ve besteleri, Ordu'nun yetiştirdiği sanatkârlar tarafından hazırlanmıştır. Bu türkülerde mahalli özellikler geniş çapta yer almakta, Ordu'nun Dereleri, Boztepesi, mahalle ve meşhur semtleri, ilçeleri, yaylaları, baştacı fındığı sade bir dille ve kulağa hoş gelen bir beste ile söylenip çağırılmaktadır

 

ORDUNUN DERELERİ

 Ordunun dereleri
Aksa yukarı aksa,
 Vermem seni ellere
 Ordu üstüme kalsa
Sürmelim aman.

 Oy Mehmedim Mehmedim,
 Sana küsüm demedim,
 Beni sana geçmişler,
 Vallahi ben demedim.
 Sürmelim aman.

 Ordunun dereleri,
Kara yosun bağlıyor,
Kalk gidelim sevdiğim,
Annen evde ağlıyor
Sürmelim aman.

 PERŞEMBENİN DÜZLERİ

Perşembenin düzleri
 Yalan dolu sözleri
Pınar olmuş akıyor
 Nazlı yârin gözleri
 Yürü güzel yürü
 Saçlarını sürü
 Dostum geçmiş karşıma
 Güzelin kızı
 Biraz edası vardı
 Sürmeli yürü
Derenin kıyısında
 Su verdim patlıcana
Canlarım kurban olsun
Güzelin kızı
Sendeki tatlı cana
 Sürmelim uyu
Nakarat.
 

OY MİRALAY MİRALAY

 Oy miralay miralay
 Askerin alay alay
 Al kızları askere
 Olsun askerlik kolay

 Ben başıma giyemem
 Miralayın sesini
 İşittikçe duramam
 Nazlı yarin sesini

 Ben başıma koyamam
Kadife kavukları
Pencereden bakıyor
 Peygamber tavukları

EFİL OĞLU TÜRKÜSÜ

Kayalardan kayarım
Yoktur benimayarım
Ben bu dertten ölürsem
Kaderime sayarım

 Bir sigara ver bana da
Bak dumana dumana
Düşmanlar geldi yola da
Küçüğüm gelmez imana

 YİNE YEŞERDİ FINDIK DALLARI

Yine yeşerdi fındık dalları
Acep ne olacak yarin halleri
Dalgalanıyor pembe şalvarı
Kız allan pullan gel, gel, gel yanıma
O beyaz kolların dola boynuma
Tabya başında kızlar yanyana
İçlerinden biri göz etti bana
Nur olsun seni doğuran ana
Kız alllan pullan gel, gel, gel, yanıma
O beyaz kolların dola boynuma

BOZTEPE'YE ÇIKMALI

Bahçeye gel, bahçeye
Kuru fındık bulursun
Alacaksan al beni
Sonra pişman olursun
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmaklarım ağrıdı
Saz çalıp oynamaktan
Boztepe'ye çıkmalı
Şu Ordu'ya bakmalı
Böyle kızları Saz çalıp oynatmalı
Nakarat.

Dalda fındık tekleme
Derdime dert ekleme
Gidiyorum Ordu'dan
Gelir diye bekleme Nakarat.