Erenli Mahallesi Web Sitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atasözleri

Atasözleri, insanlara öğüt veren bir hayat gerçeğini anlatan uzun gözlem ve tecrübelerden sonra varılmış hükümleri hikmetli bir tarzda kısa olarak ifade eden, ve kimin söylediği belli olmayan anlamlı sözlerdir.

Her yörede olduğu gibi köyümüzde de gelişen olaylar ve durumlar karşısında yöremizde sıkça söylenen atasözleri:

– Dokuz kere ölç bir kere biç.
– Yavuz itin yarası eksik olmaz.
– Dokuz kişi bir ambarı soyamaz.
– Kapıyı karumayan köpege yal verilmez.
– Karga Allah rızası için manda bitlemez.
– Yılan bile toprağı tarta tarta yer.
– Elde kalan elli gün kalır.
– Yumurtadan yün kırkılmaz.
– Akıllı düşünürken, deli köprüyü geçer.
– Elini verirsen kolunu alamassın.(arsızlar için)
– 5 kuruş verirsin konuşturamassın, 10 kuruş verirsin susturamassın.
– Tok doyurması zordur.
– Her horoz kendi çöplüğünde öter.
– Kız evi dambur dambur, oğlan evinin haberi yok.
– Bekara karı boşamak kolay gelir.
– 100 gün tavuk gibi yaşayacağına bir gün horoz gibi yaşa.
– Taş attın da belin mi ağrıdı?
– Hırsız bir şey bulamayınsca kendi malını çalar.
– Darı unundan baklava, inçir ağacından oklava olmaz.
– Eşeğin kuyruğu ne uzar ne de kısalır.
– Dereyi görmeden paçayı sıvama.
– İki karış bayu var türlü türlü huyu var.
– Can çıkmayınca huy çıkmaz.
– Huylu huyundan vazgeçmez.
– Kedi ete uzanamayınca mundar dermiş.
– Çocuğun kol mesafesinden uzak dur.
– Sakin duran atın tekmesi pek olur.
– Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.
– Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kararır.
– Öküz büyük olsunda çekmesse çekmesin.
– Gaybete yumurta pazarlığı olmaz.
– Müslüman pazarında salyangoz satılmaz.
– Arpa ekmeği yellemeyen bahane değildir.
– İt ite buyurur it kuyruğuna buyurur.
– Elin işte gözün oynaşta olmasın.
– Ne verirsen elinle, o gider seninle.
– Hırs, baldan tatlıdır.
– Tarlanın taşlısını, kızın saçlısını al.
– El yanında atın kuyruğu kesilmez.
– Köpek yatağında ekmek ufağı aranmaz.
– Ağaç devrilmeyince boyu ölçülmez.
– Yel esmeyince yaprak ırganmaz.
– Sabahtan kalkan yol alır, Küçükten evlenen döl alır.
– El ağızı ile yol ağızı tutulmaz.
– Ağlamayana meme verilmez.Eşek hoşaftan ne anlar.
– Elinin hamuru ile erkek işine karışma.
– Köyü dileneceğine evini dolan.
– Öküze baba der, eşeğe dayı, hatırdan ne bilir ayı oğlu ayı.
– Sen işten değil iş senden korksun.
– Yel kayadan ne alır, vurur vurur havasını alır.
– El atına binen köy ortasında kalır.
– Öküz eşi ile çifte gider.
– Hanım gider bey doğursun.
– Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
– Kancık köpek kuyruk sallamayınca erkek köpek yanaşmaz.
– Anan Gibi saç büyüteceğine baban gibi bıyık büyüt.
– Vur dedik de öldür demedik ya…
– Evinde başını bağlamayan düğünde gelin başı bağlar.
– Körle yatan şaşı kalkar.
– Gıç öpmeyle ağız pis olmaz.
– Isıracak köpek dişini göstermez.
– Isıracak köpeğin ağzı sivri olur.
– Sır etme dostuna, sır eder dostuna, ikisi bir olur saman doldurur postuna.
– Köpek dosttur. ürdüğünden belli olmaz, kadın düşmandır güldüğünden belli olmaz.
– Yarası olan gocunur.
– Fare girmediği deliğe birde sabun kalıbı sokar.
– Kargaya pisin ilaç demişler, gitmiş denizin ortasına yapmış.
– Altta kalanın canı çıksın.
– Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın.
– Atta alın yiğitte burun.
– Armudun iyisini ayı yer.
– Keçinin yemediği ot, başını sişirir.
– Dertsiz baş, yarasız ağaç olmaz.
– Hediye atın dişine bakılmaz.
– Ucuz etin yahnisi yenmez.
– Ağzında eski çırak ıslanmaz.
– Sabırsız keçi, boynuzlu oğlak doğurur.
– Huylu huyunu teneşirde bırakır.
– Atın depmiyeni köpeğin kapmıyanı olmaz.
– El ile düğün bayram edilir.
– Sonradan görme gavurdan dönmeden beter olur.
– Depme elin papısını deperler kapını.
– Sırtında yumurta şeleği yoksa dönersin bu tarafa.
– Ayranı yeyip küleği arkana tutma.
– Ayranı yok içmeye at ile gişder s….
– Keçinin uyuzu suyu gözünden içer.
– Eşeğin semeri eşeğe yük olmaz.
– Kurnaz tilki tuzağa iki ayağı ile düşer.
– Borç bini aşınca pirinç pilavı yenir.
– Olmayacak duaya amin denilmez.
– Kamaz karganın konacağı yer kazık başıdır.
– Doğacak çocuğa don biçilmez.
– Kızım sana söylüyorum gelinim sen işit.
– Öküzün altında buzağı aranmaz.
– Atın ölümü arpadan olsun.
– Zorla köpek ava gitmez.
– Köprüyü geçene kadar eşğe dayı derler.
– Davulculuğu da öğren yanıbaşına bırak.
– Bir elin nesi var iki elin sesi var.
– Bayram geçince kınayı kıçına yak.
– Kör körle arkadaş olmuş birbirlerini kaştan atmışlar.
– El, eli elde kalkar yüzü yıkar.
– Arap ayranı çok bulunca yüzüne çalarmış.
– İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü karaymış.
– Alçak eşeğe binmek kalaymış.
– Bal tutan bal parmağını yalar.
– Pireye kızıp yorgan yakılmaz.
– Taşıma su ile değirmen dönmez.
– Kendi başına gelin güvey olunmaz.
– Akıl akıldan üstündür.
– Borç yiyen kesesinden yer.
– Yüz versen astar ister.
– Sana taş atana, sen ekmek ver.
– Kelin ilacı olsa başına sürer.
– İmanla paranın kimde olduğu belli olmaz.
– Sağır işitmeyince uydururmuş.
– Güzele göz ağrısı da yakışır.
– Dost acı ama doğru söyler.
– Para isteme benden buz gibi soğurum senden.
– Eşeği süren osuruğuna katlanır.
– Bedava sirke baldan tatlıdır.
– Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz.
– Bir adamın kendi kendine yaptığını bir köy biraraya gelse yapamaz.
– El mi yamandır bey mi , daima el yamandır.
– Ebe çok olunca çocuk ya kolundan gelir ya bacağından.
– Bir alaca dana bir ahırı pok eder.
– Komşunu tavuğu komşuya kaz, kocakarısı kız görünürmüş.
– Şaşkın ördek tepeüstü yüzer.
– Kuru bok çantaya yapışmaz.
– Eceli yaklaşan köpek pancar başına pisler.
– Kedi yavrusunu yerken fareye benzetirmiş.
– Davulun sesi uzağa bek gelir.
– Anamın ekmeğine kuru, ayranına duru demem.
– Çiğ yemedim ki karnım ağrısın.
– Elinde kolan olmadan , dağa oduna gidilmez.
– Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur.
– Vakitsiz öten horozun başı erken kesilir.
– İğne ile kuyu kazılmaz.
– Suyun yavaş akanından adamın yere bakanından kork.
– Irmaktan geçerken at adeğiştirilmez.
– Sayılı koyunu da kurt yer.
– İtin ayağı taştan esirgenmez.
– İki kişi konuşurken üçüncüye halt etmek düşer.
– Su içene yılan bile dokunmaz.
– İçi beni yakıyor, dışı seni yakıyor.
– Yangına körükle gidilmez.
– Fesatın işi her zaman rast gelmez.
– Fırsatı her zaman ganimet bilme.
– Kestane çıkmış, potunu beğenmemiş.
– Anası olmayanın babası da olmaz.
– İmam osurursa cemaat s………
– Hocanın dediğini yap, gittiği yola gitme.
– Fukaranın düşkünü, naylon gömlekle gezer kışgünü.
– Erindiğin eşeğe dayı deme.
– Yenice eleğim seni nereye asayım.
– Beş parmağın beşi bir olmaz.
– Ekmeği fırıncıdan alda beş kuruş fazla ver.
– Senin dediğin asma kabuk, o da bu mevsimde yetişmez.
– Al malın iyisini çekme kaygusunu.
– Adam olana bir söz yeter.
– Öküz boynuzlarından, adam sözlerinden- dilinden yakalanır.
– Çağrılan yere erinme çağrılmayan yerde görünme.
– At ile kızın dizginleri bırakılmaz.
– El adama öğüdü verirde yoğurdu vermez.
– El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanır.
– Cimri, bedava mezar bulursa akşamdan ölür.
– Bu zamanda ya ayağa ya da dayağa yaslanacaksın.
– Önce can, sonra canan.
– Mendilin ipeklisini karının göbeklisini al.
– Aç maymun oynamaz.
– Gün doğmadan neler doğar.
– Gönül bu.. ota da konar B..konar
– Armut piş ağzıma düş.
– Köpeğin hatırını saymassan, sahibinin hatırını say.
– Fasulye gibi kendini nimetten sayma.
– Her taş yerinde ağırdır.
– Hazıra dağ bile dayanmaz.
– Düğün evinin haberi yok samanlığa keşkek taşıyor.
– Dibini görmediğin göle dalma.
– El adama avuy verirde, teryeki vermez.
– Kendi göbeğini kendin kes.
– Uzaktan bakana göreş kolay gelir.
– İki ayak bir pabuca sokulmaz.
– Alışmış kudurmuştan beterdir.
– Gelin kocaya giderken ağlar… ama olsun “ağlaya ağlaya giderim der”
– Avare durmaktan bedava çalışmak daha iyidir.
– Yatan aslandan gezen tilki daha iyidir.
– Korkulu rüya görmektense hiç uyumamak daha iyidir.
– Hacı hacıyı Mekke’de, hoca hocayı tekke de, meletli meletliyi bir dakikada bulur.
– Ne olursa ölene olur, kalan bir şey olmaz.
– Eve lazım olan camiye haramdır.
– Çarşıya pirince giderken evdeki bulgurdan olma.
– Acı patlıcanı kırağı çalmaz. (dokunmaz)
– Acele işe şeytan karışır.
– Deniz ateş alır mı? almaz ama yine de bir ihtimal.
– Ölmüş koyun kurttan korkmaz.
– Akıllı sürücü atına göre çubuk vurur.
– Hesapsız kasabın elinde kalır masatı.
– Köpek bir öğün yal yemekle üllenmez.
– İki çıplak hamama yakışır.
– Doğru söyleyeni kırk köyden kovarlar.
– Yiğide mekan sorulmaz.
– Kaşınan keçi, çobanın deydeğine sürtünür.
– Evlek evlek satan, böyle böyle batar.
– Aç köpek hırtık olur.
– Ağustostan sonra ekilen darıdan, oğul vermeyen arıdan, sabah kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez.
– Kazın civcivi gözü sayılır.
– Dokuz kurt bir kaşıkla yemek yer.
– Soyu soya, bulgur suya.
– Bostanın çili dikene kadar büyür.
– El adama dokuz toklunun doymadığı yerde bir samanlık ot yoldurur.
– Kel aynaya bakmış ayıbını ele takmış.
– Cıbır beyaz gömlek giymiş acısından akşamdan yatmış..
– Köpekler dolaşmayınca dilencinin işi rast gelmez.
– Irmak kenarında tarlam var diyen, arbadan sermayem var diyen, dul karıdan karım var diyen aptaldır.
– Hatayı bir kere yapan eşşek, iki kere yapan eşoğlu eşşek.


Yukarı Çık