Erenli Mahallesi Web Sitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İklim ve Toprak istekleri

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

a.İklim İstekleri: Fındığın iyi bir gelişme göstermesi ve bol ürün vermesi nemli,mutedil iklim bölgelerinde olmaktadır. Karadeniz kıyı bölgesi fındık yetiştiriciliği bakımından en uygun iklim özelliğinesahip bulunmaktadır.Yarı nemli, kurak iklim bölgelerinde fındık yetiştirilebilirsede yağışın yetersiz olması mutlak surette sulamayı gerektirmektedir

Fındık, Karadeniz bölgesinde sahilden 60 km. içeriye ve 750m. yüksekliğe kadar ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Deniz seviyesinden 0-250m. yükseklik ve 10km. iç kısma kadar olan yöreler sahil kol olarak isimlendirilmekte olup fındık yetişticiliği içn en uygun olan alanlardır.251-500m. yüksekliğe sahip ve 10-20km. içerde olan yöreler orta kol olup iyi, 501-750m.yükseklik ve 20km.’den fazla iç kısımda kalan yöreler ise yüksek kol olarak isimlendirilmekte ve ikinci derecede fındık yetiştiriciliğine uygun bulunmaktadır.750m.yükseklikten itibaren uygun iklim koşulları olmadığından ekonomik anlamda fındık yetiştiriciliği yapılmamaktadır.

Yıllık ortalama sıcaklığın 13-16C olduğu yörelerde fındık en uygun olarak yetişmektedir. Ayrıca bu yörelerde en düşük sıcaklığın -8,-10C’yi ve en yüksek sıcaklığında 36-37C’yi geçmemesi, yıllık yağış toplamının 700 mm.’nin üstünde olması ve yağışın aylara dağılımının dengeli olması gerekmektedir. Bunun yanında Haziran ve Temmuz aylarındaki oransal nem de %60′ ın altına düşmemelidir.

Fındık diğer kültür bitki çeşitlerinden farklı olarak kış aylarında çiçek açmakta ve çiçek tozları açıkta iken -5 C,anterler içerisinde -8 C’den itibaren büyük ölçüde zarar görmektedir. Karanfiller ise -8 C’den itibaren zarar görmeye başlamakta ve -16 C’den itibaren de büyük ölçüde ölmektedir.Fındığın sürgün gözleride -14 C’den itibaren zarar görmeye başlamakta ve -22 C’den itibarende tamamen ölmektedir.Fındığın genç sürgünleri, çiçek ve yaprak tomurcukları ile çiçek tozlarının zarar görmesinde düşük ısının etkisi yanında düşük ısıda kalma süresi de önemlidir. Zarar gören çiçek ve yaprakların oluşturduğu tomurcukların dış kısmı kahverengileşmekte, içleri esmer renk almakta ve daha sonra kuruyarak düşmektedir.Zarar gören karanfil uçları ise esmerleşmekte ve bu renk bozulması çiçek tomurcuğu içersinde styl’in tabanına kadar ilerlemektedir.Genç dalların floem kısmıda kahverengi-siyah renk almakta ve daha sonra kurumaktadır.

Daha ziyade ilkbahar başlangıcında hava ısınması ile uyanan tomurcuklar meydana gelecek ilkbaharın geç donlarından etkilenmekte ve bu etkilenme üşüme şeklinde de olabilmektedir. Bu zarar soğuk hava akımının olduğu vadi içlerinde ve soğuk havanın birikim yaptığı taban ve çukur alanlarda daha fazla meydana gelmektedir.

Kış aylarındaki şiddetli rüzgâr ve yağışlar tozlanmayı engellediği gibi ilkbaharda meydana gelen uzun süreli sisler de fındıkta döllenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.Ayrıca Haziran ve Temmuz aylarının fazla sıcak ve kurak geçmesi fındıkta su dengesinin bozulmasına ve meyve içinin iyi teşekkül etmemesi ile hasat önü dökümünün artmasına sebep olmaktadır.

Toprak İstekleri: Fındık saçak köke sahip bir kültür bitkisi olduğundan kökleri fazla derine gitmeyip özellikle meyilli arazilerde 80 cm. toprak derinliğine ulaşabilmektedir.Toprak istekleri bakımından fazla seçici olmakla beraber besin maddelerince zengin, tınlı-humuslu ve derin topraklarda iyi bir gelişme gösterir. Taşlı, kumlu, çakıllı ve ağır topraklar ile taban suyu- nun yüksek olduğu yerlerde toprağın havalanması iyi olmadığından fındık kökleri besin maddelerinden yeterince faydalanamaz. Bundan dolayı ileriki yıllarda sararma ve büyük oranda dallarda kurumalar meydana gelir.

Fındık üretiminin yoğun olarak yapıldığı Karadeniz Bölgesi’nde arazi meyli genellikle %40’ın üzerinde ve çok engebelidir. Bölge topraklarının büyük çoğunluğu killi-tınlı, bir kısmıda tınlı ve killi bünyededir. Topraklar çok kuvvetli asit-nötr arası olup büyük çoğunluğu organik maddece fakirdir.Bölge toprakları genellikle potasyumca orta,fosforca az ve orta, kireçce çok fakirdir.


Yukarı Çık