Erenli Mahallesi Web Sitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihçemiz

Köyümüzde ilk Türk yerleşimi Malazgirt Savaşı sonrasında Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan göçler zamanında gerçekleşmiştir. Sivas yöresini merkez yapan Danişmentliler topraklarını kuzeye doğru genişletince Ordu topraklarını da ele geçirmiş ve buralara Türk aileler yerleştirmiştir. Erenli köyü çevresinin Türkleşmesi ile ilgili Danişmentliler beyliği devrine ait henüz bir belgeye ulaşamadık. Danişmentliler daha sonra Tacettin oğulları ve Hacı Emir oğulları olarak iki kola ayrılmıştır. Bunlardan Hacı Emir oğulları Beyliği Ordu-Giresun arasını fethederek Türkleştirmiştir.Köyümüz bu beylik zamanında kurulmuş ve Türk yurdu haline getirilmiştir.
Köyümüz ile ilgili ilk bilgi Osmanlı devletinin Fatih Sultan Mehmet devrinde yaptırdığı arazi vergi kayıtlarıdır. 1455 tarihine ait kayıtlar Ordu yöresinin tamamını kapsamaktadır. Başbakanlık Osmanlı arşivinde 13 no ile kayıtlı bulunan bu defterde köyümüzde yaşayan ilk kişiler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Defterde devlete vergi ödeyen erkekler bulunmaktadır. Bu kişiler deftere yazılırken babalarının adı ile birlikte yazılmışlardır. Burada baba olarak yazılan kişiler köyümüzü kuran ilk kişilerdir. 1455 yılından yaklaşık 60 yıl öncesine ait bu verilerden köyümüzün Osmanlılar tarafından değil Hacı Emir oğulları tarafından kurulduğunu anlıyoruz. Köyümüz kurulduğunda Osmanlı devletinin başında Yıldırım Bayezid bulunmaktadır. Yıldırımdan Fatih devrine kadar köyümüz Hacı Emir oğulları toprakları içinde yer almıştır. Fatih Karadeniz seferi sırasında köyümüzün de içinde bulunduğu yerleri zorla Hacı Emir oğullarının elinden almış ve ilhak etmiştir. İlhak ettiği topraklarda yaşayan erkekleri de toprakları ektikleri için vergiye tabi tutmuştur. Başlarına da bir bey atayarak vergi toplama ve onları yönetme görevi vermiştir. Bu kişinin adı Ataullah oğlu Mahmud’tur. Köyümüzün adı bu kişiden gelmektedir. Defterde köyümüz Gerce Köyü ile birlikte yazılmıştır. Köyümüzün ilk adı MAHMUTVİRANI olarak kaydedilmiştir. Daha sonraki yıllarda ELTİ ve MAHMUTÖREN olarak isimlendirilerek ve son olarak da Kabadüz’den ayrılıp Ordu merkez ilçeye bağlanınca ERENLİ olmuştur.Osmanlı arşivinde 13 nolu deftere göre köyümüzde bulunan vergi yükümlüsü kişiler şunlardır:
Turalı oğlu Bayezid ile kardeşi
Hacı Ali Kazancı(Bakırcı)
Nebi oğlu Melik Yusuf
Ali

Bugünkü aileler ile ilgili ilk bilgiler 1613 ve 1643 yılı kayıtlarında bulunmaktadır. Osmanlı devleti 1485-1520-1545-1590-1613-1643 yıllarında köyümüz ve çevresi ile ilgili defterler tutmuştur. Bu defterlerde köyümüzde yaşayan kişiler ve ödedikleri vergi miktarları ayrı ayrı yazılmıştır. Günümüzdeki ailelerin yukarıda bahsettiğimiz kişilerle ilgisinin olduğunu söylemek zordur. Çünkü 17 yüzyılda iç isyanlar nedeniyle köyler boşalmış ve halk başka yerlere göç etmiştir. 1643 yılına ait defter kayıtlarında köyümüzde beş ailenin kaldığı yazmaktadır. Bu aileler bugünkü ailelerin atasıdır. Bu aileler incelendiğinde günümüzdeki sülalelerin ismine rastlanmaktadır. Yaklaşık 350 sene önceki atalarımız şunlardır:

Mezra’a-i Mahmud Viranı

Hâne-i Recep veledi-i İsa, cebe-i
Hâne-i Mustafa veled-i Yusuf
Hâne-i Ehli iman veledi-i Resul……………Ehliimanlılar
Hâne-i Veli veledi-i Mehmed………………Mollavelioğulları
Hâne-i Receb veled-i Osman

Bu ailerden Mollavelioğulları ve Ehliimanlıların dışında kalanlar Emiroğulları olmalıdır. Günümüzdeki aileler göze alındığında bu kanımızın doğru olacağı muhakkaktır. 1643

yılına ait bu defter kaydında köyümüzde nüfus azalmış ve köyümüz Gerce’ye bağlı Mezra olarak yazılmıştır. Aynı defterlerde komşu köylerimiz ile ilgili de bilgiler mevcuttur.
Osmanlı defter kayıtları incelendiğinde köyümüzde Buğday, Arpa, Keten, Bal, Darı ve Meyve üretimi yapılmıştır. Ayrıca iki su değirmeninin varlığından ve vergi miktarlarından bahsedilmektedir. Günümüzdeki değirmenler o yıllardan kalmadır. Zamanla tamirat yapılarak yada yerlerine yenileri yapılarak günümüze taşınmışlardır.


Köyümüzün ve komşu köylerimizin tarihi ile ilgili hazırlanan kitapta daha geniş bilgiler ve tablolar bulunmaktadır. Tamamı tarihi belgelere dayanan bu kitapta Köyümüzün Soy Ağacı, Şehitlerimiz ve Gazilerimiz, Eğitim-öğretim durumu, Sülaleler, Gelenek ve göreneklerimiz, Nüfus durumu, Muhtarlarımız, yaylacılık geleneği, Düğünlerimiz, Ev mimarisi, Malta adası sürgünleri vb. konularda hazırladığımız çalışmanın gençlerimize kaynak olmasını istedik. Burada çok kısa olarak köyümüzün kuruluşuna değindik. Yaklaşık 200 sayfayı bulan çalışmanın köyümüz ve komşu köylere yararlı olacağını umuyoruz.

Beytullah DEMİRTAŞ
Tarih Öğretmeni

Daha önceki araştırmalarımızda köyümüzün tarihini aşağıdaki bilgileri elde ederek yayınlamıştık. Eskilere dayanan köyümüzün tarihi yukardaki gibi arşivlerden elde edilerek tekrar yayınlanmıştır.

Erenli köyünün Tarihçesi Erenli köyünün Cumhuriyet öncesi tarihi hakkında bilgi veren kaynak yoktur. Ancak köyün yaşlı insanları, eskilerden köye hayvanlarını otlatmak için, iki kardeşin gelip yerleştiğini ve uzun süre burada kaldıktan sonra, kardeşlerden birinin başka bir yere göç ettiğini bir tanesinin burada kaldığını söylemektedirler. Burada kalan kardeşin isminin Mahmut Eren olduğu söylenmektedir. Erenli köyünün, halk arasında daha çok bilinen, eski ismi olan Mahmuteren ismini burada kalan kardeşin adından almış olduğu söylenmektedir. Daha sonra köyün ismi değiştirilerek, Erenli ismini almıştır.


Yukarı Çık